Rolety zewnetrzne

Szczegóły produktu ROLETA ZEWNĘTRZNA Konstrukcja aluminiowa z prowadnicami zabezpieczającymi przed podmuchami wiatru. Dzięki zewnętrznemu montażowi, żaluzja oprócz działania przeciwsłonecznego spełnia również rolę klimatyzatora - możliwość regulowania temperatury w pomieszczeniu.Ponadto doskonale izoluje termicznie pozwalając obniżyć w znacznym stopniu koszty ogrzewania.Roleta firmy VESAL poprzez różnorodność zastosowania jest inwestycją która  sama się zwraca.W naszej ofercie znajdują Państwo napędy ręczne ,mechanizmy półautomatyczne oraz napędy elektryczne wraz  z systemami sterującymi, które pozwolą Państwu komfortowo obsługiwać rolety.DO PRZEROBIENIA Rolety zewnętrzne są najskuteczniejszą osłoną okien. Prawidłowo użytkowane skutecznie konkurują z urzą- dzeniami klimatyzacyjnymi. Nowością są rolety z silnikami napędzanymi energią słoneczną (fotoogniwa znaj- dują się na skrzynce rolety, a bateria wewnątrz budynku). Coraz popularniejsze staje się też wykorzystywanie do obsługi rolet sterowań automatycznych (rozdział: Napędy i sterowania). Rolety zewnętrzne fasadowe różnią się od pozostałych ty­pów rolet tym, że montuje się je do elewacji budynku, futry­ny okiennej lub drzwiowej. Skrzynki rolet fasadowych mają kształt prostokątny lub owalny. Wykonywane są z aluminium, PVC, stali lub drewna. Z takich samych materiałów zbudo­wane są profile (lamele, listwy). Rolety fasadowe sterowa­ne są ręcznie - taśma, linka, korba - albo za pomocą silnika elektrycznego. Istnieje też możliwość zastosowania automa­ tycznych czujników zmierzchu, czasu, wiatru, czuwania itp. W zależności od wysokości otworu okiennego i wysokości profilu pancerza do produkcji rolet zewnętrznych używa się skrzynek o przekroju kwadratowym: 125 x 125, 137 x 137, 150 x 150, 165 x 165, 180 x 180 i 205 x 205 mm. Najczęściej spotykanymi pancerzami są pancerze o wysoko­ści 39, 45 i 52 mm oraz pancerz o zwiększonej odporności na włamanie o wysokości 41 mm. W roletach tych stosuje się pancerze z ekstradowanego aluminium, profilowane rolkowo z wstrzykniętą pianką poliuretanową lub wytłaczane z PCV   Roleta zewnętrzna to urządzenie oparte na zasadzie nawija­nia ruchomo połączonych elementów na wałek nawojowy. W zależności od sposobu wykonania i miejsca zamontowania wy­różniamy rolety okienne (zewnętrzne), garażowe i przemysłowe. Rolety zewnętrzne (również: żaluzje budowlane) stosowane są w celu ochrony wnętrz przed utratą ciepła, promieniowa­niem słonecznym, hałasem, a także jako zabezpieczenie przed włamaniem. Zamontowane mogą być na elewacji budynku, w wersji fasadowej, naokiennej, nadprożowej lub jako zin­tegrowane. Kiedy rolety są opuszczone, pomiędzy szybą i pancerzem rolety tworzy się rodzaj poduszki powietrz­nej, nieruchome powietrze staje się doskonałym izolatorem chroniącym pomieszczenie przed utratą ciepła. Tak dzieje się w warunkach zimowych. Latem pancerz rolety chroni nas przed promieniami słonecznymi i razem z„poduszką powietrz­ną" nie pozwala ciepłu przenikać do wnętrza budynku. W wer­sji antywłamaniowej stosowane są specjalne wzmocnione profile (aluminiowe lub stalowe) oraz inna od standardowej technika montażu. Rolety zewnętrzne składają się z trzech podstawowych ele­mentów: skrzynki z rurą nawojową pancerza zbudowanego z połączonych ze sobą profili zakończonych listwą dolną pionowych prowadnic.