Markiza

Szczegóły produktu

 Markizy tarasowe, konstruowane dla osłony powierzchni ta­rasu, rozwijały się w zależności od potrzeb klientów - różnych na różnych szerokościach geograficznych. W krajach, gdzie wysokie były koszty robocizny powstawały konstrukcje z bel­ką montażową, dzięki której zamontowanie markizy nie wy­magało dużej wiedzy technicznej i zajmowało mniej czasu. W krajach śródziemnomorskich, gdzie istotna była cena i lek­kość konstrukcji, wymyślono markizy z konstrukcją bezpo­średnio przykręcaną do ściany.   Z biegiem czasu markizy osiągnęły większe rozmiary. W latach 80. i 90. największe markizy miały szerokość 6 metrów i wysięg 3 metrów. Rosnące oczekiwania klientów sprawiły, że dzisiaj są one dwa razy większe. Nasze letnie ogrody osłaniają markizy o szerokości nawet 14 metrów i wysięgu 6 metrów. Z wielkoś­cią markizy wiąże się też problem jej odporności wiatrowej. Obowiązująca w Polsce europejska norma PN-EN 13561: 2004 każe producentom markiz określać klasę odporności wiatro­wej. Markizy bez atestu lub bardzo słabe mają klasę odporno­ści wiatrowej „0". Najlepsi europejscy producenci osiągają kla­sę odporności „2" a nawet „3". Od dostawcy markizy tarasowej możemy żądać „deklaracji zgodności z normą" zawierającej określenie klasy odporności wiatrowej. (Więcej informacji na ten temat - w rozdziale Normy i oznakowanie markiz). Najlepsi producenci markiz stosują elementy złączne ze stali nierdzewnej, a profile wykonują z tłoczonego aluminium. Ma­lowanie farbą proszkową daje gwarancję wieloletniego użyt­kowania markizy bez konieczności wykonywania częstych za­biegów konserwacyjnych.